motoryzacja Wiadomości Branżowe

Współpraca wszystkich interesariuszy niezbędna dla skutecznej redukcji zużycia paliwa i emisji CO2 w transporcie drogowym

Sympozjum Goodyear Dunlop odpowiedzią branży transportowej na Białą Księgę UE

Warszawa, 7 marca 2012 r. – Instytucje publiczne, branża motoryzacyjna oraz transportowa muszą współpracować, aby zredukować zużycie paliwa i emisję dwutlenku węgla – wynika z dyskusji nad najnowszą Białą Księgą (Transportation White Paper) Unii Europejskiej podczas zorganizowanego w Brukseli sympozjum Goodyear Dunlop.

W ramach sympozjum „Zmniejszanie zużycia paliwa w europejskim transporcie drogowym” grupa ekspertów związanych z tą branżą omawiała Białą Księgę UE. Wśród prelegentów znaleźli się Remi Mayet – Wiceszef Jednostki ds. Transportu Naziemnego, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Mobilności i Transportu, Marc Billiet – Szef ds. Transportu Towarów w Unii Europejskiej i Ochrony Środowiska, Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU) oraz Tom Antonissen – Menedżer ds. Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Europejskiej Logistyki Pojazdów (ECG). W spotkaniu wzięło udział ogółem około 70 przedstawicieli agend rządowych i branży transportowej.

Wszyscy prelegenci zgodzili się, że priorytetem jest doprecyzowanie wewnętrznych regulacji unijnego rynku transportu. U podstaw wszystkich działań UE w tym zakresie stoi walka ze skutkami zmian klimatycznych – stąd konieczności inwestycji w „zielone” technologie i rozwiązania, które umożliwią zmniejszanie zużycia paliwa.

Komisja Europejska wdroży do 2050 roku działania w dwóch etapach. W pierwszym nacisk będzie położony na usunięcie barier dla jednolitego obszaru transportowego, takich jak kabotaż, a także na harmonizację niektórych standardów technicznych,
np. małych elektrycznych pojazdów dostawczych. W drugim etapie UE skoncentruje się na szerszym wdrożeniu inteligentnych systemów transportowych. Działania te mają spotkać się z niezbędnym wsparciem finansowym Komisji Europejskiej.

Branża transportowa przychyla się do celów, które stawia Biała Księga, lecz jednocześnie sceptycznie odnosi się do możliwości ich realizacji. Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU) podkreśla, że koszty wdrożenia dyrektyw, szacowane na 2,5 tryliona euro, mogą okazać się znacznym obciążeniem dla unijnego podatnika. Operatorzy transportu drogowego są przekonani o konieczności podjęcia przez wszystkie formy transportu, w tym: kolej, żeglugę śródlądową i morską starań na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko. Podkreślano również, że aby unijny sektor transportu drogowego mógł zredukować zużycie paliwa, a tym samym emisję CO2, powinna istnieć uznana na poziomie unijnym metoda mierzenia i raportowania zużycia paliwa, a jej wciąż brakuje.

Stowarzyszenie Europejskiej Logistyki Samochodowej (ECG) poparło inicjatywę współmodalności, czyli łączenia różnych form transportu. ECG opowiada się również za potrzebą ponownego przeanalizowania aktualnych przepisów dotyczących wymiarów i ciężaru pojazdów komercyjnych.

Paneliści przyznali, że aby udało się skutecznie zmniejszyć szkodliwy wpływ transportu na środowisko naturalne, niezbędna jest kooperacja wszystkich zaangażowanych stron: producentów pojazdów, operatorów transportowych, klientów, dostawców infrastruktury oraz decydentów. Transport drogowy wymaga takiego samego nakładu działań jak inne formy transportu – taka polityka pozwoli wytworzyć skuteczny system wzajemnych zależności, które zaowocują wzrostem ekonomiki.

„Była to bardzo ważna dyskusja, ponieważ Biała Księga określa przyszłość sektora transportu drogowego. Goodyear Dunlop jest ważnym graczem w tej branży, dlatego musimy dokładać starań, aby nasze produkty i usługi pomagały klientom osiągać zarówno cele finansowe, jak i proekologiczne” – powiedział Michel Rzonzef, Wiceprezes Pionu opon przemysłowych Goodyear Dunlop Europe.

Goodyear posiada 111 lat doświadczenia w projektowaniu jednego z najistotniejszych elementów każdego pojazdu: opon. Firma czynnie uczestniczy w debacie na temat bezpieczeństwa związanego z oponami i przyczynia się do poprawy bezpieczniejszego ruchu drogowego. Przejawem tego jest dołączenie przez Goodyear Dunlop do sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Drogowego (ERSC) i poparcie idei Unii Europejskiej etykietowania opon, która ułatwia nabywcom ocenę właściwości opon z punktu widzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Firma opowiedziała się także za wprowadzeniem obowiązkowego systemu monitorowania ciśnienia w oponach
– elektronicznego systemu przeznaczonego do sprawdzania ciśnienia powietrza wewnątrz opon – we wszystkich nowych samochodach osobowych począwszy od 2012 r., a we wszystkich autach od 2014 r. Goodyear Dunlop popiera również pomysł wprowadzenia w krajach członkowskich UE przepisów dotyczących stosowania opon zimowych, aby poprawić bezpieczeństwo na drogach w warunkach zimowych.
Goodyear jest jednym z największych producentów opon na świecie, z centralą w Akron, w stanie Ohio, USA. Firma od momentu powstania w 1898 r., czyli od ponad 100 lat, wprowadza innowacyjne rozwiązania, które stają się standardami branży motoryzacyjnej. Goodyear wytwarza opony, wyroby gumowe oraz środki chemiczne w ponad 54 zakładach w 22 krajach. Swoją działalność prowadzi w większości krajów świata. Goodyear zatrudnia ponad 73 000 pracowników. W Polsce firma oferuje opony takich marek, jak: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Dębica. Jest także głównym akcjonariuszem Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #LIFESTYLE   #Motoryzacja