Wiadomości Branżowe

Przetarg na maszyny rozdzielcze rozstrzygnięty

Poczta Polska rozstrzygnęła przetarg o wartości 48 mln zł na maszyny rozdzielcze do sortowania przesyłek listowych standardowych. Wybrano firmę Siemens, która do przełomu roku 2014/2015 ma zainstalować, uruchomić maszyny oraz przeszkolić personel. Inwestycja związana jest z realizacją strategii Poczty Polskiej, której kluczowym elementem jest poprawa jakości usług i obsługi klientów. Nowy

Poczta Polska rozstrzygnęła przetarg o wartości 48 mln zł na maszyny rozdzielcze do sortowania przesyłek listowych standardowych. Wybrano firmę Siemens, która do przełomu roku 2014/2015 ma zainstalować, uruchomić maszyny oraz przeszkolić personel. Inwestycja związana jest z realizacją strategii Poczty Polskiej, której kluczowym elementem jest poprawa jakości usług i obsługi klientów. Nowy park maszynowy przyczyni się do poprawy terminowości i bezpieczeństwa obrotu pocztowego.

Inwestycja ta, to kolejny etap umaszynowienia podstawowych węzłów w sieci pocztowej. Dotychczas maszyny rozdzielcze funkcjonowały w WER-ach w Krakowie, Łodzi, Komornikach i w Warszawie.

Nowe maszyny zostaną zainstalowane we: Wrocławiu, Pruszczu Gdańskim, Zabrzu (2 maszyny), Lisim Ogonie oraz w Warszawie (3 maszyny). Są one przystosowane do rozdziału maszynowego przesyłek standardowych, czyli przysłowiowej przesyłki średniej wielkości. Ich instalacja spowoduje m.in.: poprawę terminowości przebiegu przesyłek, zwiększenie bezpieczeństwa obrotu pocztowego, łączenie obszarów obsługi węzłów oraz uzyskanie potencjalnych oszczędności.

Jak to działa?

Obecnie, żeby podzielić listy do poziomu rejonu doręczeń są one najpierw dzielone na maszynie rozdziału wstępnego a następnie na drugiej, do rozdziału szczegółowego. Nowe maszyny będą łączyć obie te funkcje. W dalszej perspektywie, z chwilą opracowania szczegółowej bazy adresowej do poziomu pojedynczego punktu adresowego, na nowych maszynach przewiduje się wdrożenie sekwencjonowania przesyłek, czyli rozdział wg ustalonej trasy chodu. Oznacza to, że listonosz na np. warszawskim Ursynowie, przesyłki z rozdziału maszynowego będzie otrzymywał ułożone już według trasy chodu i przed wyjściem w teren nie będzie musiał robić tego każdorazowo ręcznie. Z kolei przesyłki wychodzące z Warszawy np. do Poznania, będą rozdzielone w programie wstępnym i przygotowane już do rozdziału szczegółowego na rejony doręczeń (czyli podlegające dalszemu sekwencjonowaniu). Nowe maszyny będą miały możliwość sortowania przesyłek jednocześnie na 192 kierunki. Dotychczas funkcjonujące mogły je sortować jedynie na 52 kierunki.

A to już wiesz?  Przygotuj szyby do sezonu

Realizacja strategii

Inwestycja jest związana z jednym ze strategicznych priorytetów Spółki, którym jest poprawa jakości usług i obsługi klienta, która mierzona jest m.in. wskaźnikami terminowości. Do najważniejszych zalicza się właśnie unowocześnianie węzłów ekspedecyjno-rozdzielczych. Poprawa terminowości przebiegu przesyłek w Poczcie Polskiej możliwa jest dzięki udoskonalaniu zaplecza logistycznego. Firma dokonuje szeregu inwestycji w infrastrukturę oraz zmian na poziomie logistycznym, które już dziś przynoszą wymierne korzyści. Do najważniejszych inwestycji zalicza się unowocześnianie węzłów, terminowość doręczeń listów i paczek pocztowych oraz efektywności ekonomicznej.

Jak wynika z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który zbadał szybkość działania Poczty Polskiej w 2012 r., Spółka poprawiła wskaźniki terminowości we wszystkich kategoriach przesyłek. W przypadku paczek ekonomicznych terminowość bliska jest 100 proc.

Źródło Poczta Polska. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy