Wiadomości Branżowe

Poczta Polska z agencją reklamową

W przetargu na  świadczenie usług reklamowych została wybrana agencja Cam Media S.A.. Jej oferta została uznana za najkorzystniejszą  i otrzymała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji zamówienia.

W ogłoszonym publicznie, zgodnie z wymogami Prawa zamówień publicznych, przetargu swój udział zgłosiło 7 firm. Oferty były oceniane pod względem ceny i zaproponowanych rozwiązań kreatywnych. ?  Grupa Poczty Polskiej to nie tylko listy i paczki, ale również segment ubezpieczeń i usług bankowych. To także usługi cyfrowe i logistyczne. Jestem przekonany, że wybrana agencja kreatywnie będzie wspierała strategię rozwoju Grupy Poczty Polskiej ? mówi Marcin Szymkowiak, dyrektor Biura Marketingu i Filatelistyki.

Poczta Polska aktywnie komunikuje swoją ofertę i produkty plasując działania reklamowe w mediach tradycyjnych i w internecie. Efektem tych aktywności jest pierwsza w historii Poczty Polskiej nagroda Effie Awards 2014 za kampanię marketingową Świąteczna Paczka Korzyści.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Poczta Polska. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy