motoryzacja Wiadomości Branżowe

Oświadczenie Poczty Polskiej S.A.

W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się na temat przetargu na obsługę sądów i prokuratur Poczta Polska oświadcza:

Poczta Polska S.A. oświadcza, że nie podejmuje, ani nie podejmowała jakichkolwiek czynności, które zmierzałyby do nieetycznego lub niezgodnego z prawem działania, które szkodziłoby interesom InPost sp. z o.o. W związku z powyższym w szczególności:

  – nie jest prawdą, że pracownicy Poczty Polskiej podczas codziennych odpraw nakłaniają listonoszy do podejmowania niedozwolonych działań na szkodę InPost;

– nie jest prawdą, że listonoszom sugerowane jest to, aby doręczając przesyłki pocztowe podejmowali próby nakłaniania klientów InPost do składania wszelkiego rodzaju reklamacji oraz skarg na jakość usług świadczonych przez InPost;

– nie jest prawdą, że Poczta Polska S.A. przyzwala swoim listonoszom na podejmowanie działań polegających na ingerowaniu w poprawnie doręczone przez InPost zawiadomienia o nadejściu przesyłki (tzw. awiza) w tym nieprawdziwa jest informacja jakoby Poczta Polska S.A. przyzwalała na rzekome przemieszczanie awiz pozostawionych u adresatów przez pracowników Poczty Polskiej;

– nie jest prawdą, że pracownicy Poczty Polskiej podejmują działania polegające na wprowadzeniu adresatów przesyłek pocztowych w błąd poprzez umieszczanie w oddawczych skrzynkach pocztowych zawiadomień o nadejściu przesyłki na drukach Poczty Polskiej z adnotacją ?list sądowy do odbioru (…)? ze wskazaniem punktu odbioru przesyłki pocztowej należącego do InPost.

Jednocześnie Poczta Polska S.A. oświadcza, że żaden z przypadków rzekomych naruszeń interesów InPost sp. z o.o. nie został do tej pory zgłoszony władzom spółki.

Zbigniew Baranowski

Rzecznik Prasowy Poczty Polskiej S.A.

Źródło Poczta Polska. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #LIFESTYLE   #Motoryzacja