Wiadomości Branżowe

Leasing-Experts członkiem Związku Polskiego Leasingu

Leasing-Experts, jedyna w Polsce spółka specjalizująca się w leasingu nieruchomości do 1 mln zł, dołączyła do Związku Polskiego Leasingu. Tym samym znajduje się w gronie 33 firm pozytywnie zweryfikowanych przez jedyną organizację w Polsce zrzeszającą firmy leasingowe.Przystąpienie do Związku Polskiego Leasingu stawia spółkę w ścisłym

Leasing-Experts, jedyna w Polsce spółka specjalizująca się w leasingu nieruchomości do 1 mln zł, dołączyła do Związku Polskiego Leasingu. Tym samym znajduje się w gronie 33 firm pozytywnie zweryfikowanych przez jedyną organizację w Polsce zrzeszającą firmy leasingowe.

Przystąpienie do Związku Polskiego Leasingu stawia spółkę w ścisłym gronie podmiotów wyznaczających standardy i kierunki rozwoju leasingu w Polsce. Członkowie ZPL biorą bowiem udział w dyskusjach na temat kształtu branży czy opracowywaniu stanowisk Związku ws. decyzji administracji publicznej oraz zyskują cenny know-how. Ponadto, wyniki operacyjne osiągane przez poszczególnych członków są publikowane w cokwartalnym zestawieniu przedstawiającym sytuację w całej branży.

Dołączenie do Związku Polskiego Leasingu to dla nas duże wyróżnienie. Cieszę się, że Leasing-Experts został pozytywnie zweryfikowany. Jako fundusz leasingowy, pomimo krótkiego stażu, osiągnęliśmy już znaczącą pozycję na rynku leasingu nieruchomości. Oferujemy niszowy produkt, który jest coraz bardziej popularny ? mówi Marcin Pawłowski, Prezes Zarządu Leasing-Experts.

Związek Polskiego Leasingu zrzesza obecnie 33 firmy leasingowe oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, który ma specjalny status członka zbiorowego. ZPL jest członkiem Leaseurope ? organizacji zrzeszającej z kolei 44 związki z 34 krajów Europy. ZPL regularnie przygotowuje i publikuje kwartalne, półroczne i roczne zestawienia danych statystycznych dotyczących rynku leasingowego, będąc najpoważniejszym i najbardziej wiarygodnym w Polsce źródłem informacji o leasingu. Członkowie Związku zobligowani są ponadto do przestrzegania Kodeksu Etyki i Standardów Zawodowych Przedsiębiorcy Leasingowego. 

Tak dynamiczny rozwój funduszu Leasing-Experts możliwy jest głównie dzięki środkom pozyskanym na rynku kapitałowym.

Spółka prowadzi publiczną ofertę akcji. Zapisy można składać od 18 listopada do 3 grudnia br. w Domu Maklerskim Ventus Asset Management, w Domu Maklerskim BOŚ oraz w Biurze Maklerskim Banku BPH.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Leasing-Experts. Dostarczył
A to już wiesz?  Kierowcy pojadą nową obwodnicą Augustowa

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy